Unlock your biological data

?
andreiareis's avatar image
andreiareis - ---
andreiareis's avatar image
Upload a photo

andreiareis

---
University of Aveiro • Aveiro • Portugal

Skills and expertise

Fields of interest
  • WGS analysis
  • RNA-seq analysis
  • BS-seq analysis
Languages
  • English
  • Portuguese